Spotkania autorskie to szczególne wydarzenia, jakie kojarzą literatów z odbiorcami, otwierając przestrzeń do swobodnej wymiany myśli oraz doznań. Polska, bogata w obyczaje oraz twórczość literacką, okazuje się coraz bardziej interesującym miejscem dla eventów tegoż typu. Mnóstwo literatów decyduje się na organizację konwentów autorskich w rozmaitych miastach Polski, aby przeniknąć do jak najliczniejszej publiczności.